GİRİŞİmsel iŞlemler listesi icon

GİRİŞİmsel iŞlemler listesi

Reklamlari:Indir 5.47 Mb.
TitleGİRİŞİmsel iŞlemler listesi
Page1/66
Date conversion19.07.2013
Size5.47 Mb.
TypeDocuments
Source
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   66
GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ
İŞLEM KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA İŞLEM PUANI AMELİYAT GRUPLARI
1. YATAK ve VİZİT
510,010 Standart yatak tarifesi
0
510,070 Kuvöz
0
510,080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım
0
510,090 Yoğun bakım
0
510,100 Steril oda
0
510,110 İzole radyoaktif tedavi odası
0
510,120 Gündüz yatak tarifesi
0
510,121 Refakat
0
510,123 Dahili branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük, her hasta için 530.074 ile birlikte puanlandırılmaz. 21
510,124 Cerrahi branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük, her hasta için Ameliyat olan hastaların ameliyat günü ve sonraki günleri için puanlandırılmaz. 530.074 ile birlikte puanlandırılmaz. 21
2. HEKİM MUAYENELERİ ve RAPORLAR 520.010, 520.011, 520.012, 520,013, 520.014, 520.020, 520.021, 520.032 dışındaki tüm muayene işlemleri aynı branşta 10 gün içinde bir kez puanlandırılır.
520,010 Konsültasyon, diğer
10
520,011 Konsültasyon, poliklinik
10
520,012 Konsültasyon, servis
15
520,013 Konsültasyon, acil
21
520,014 Konsültasyon, başka hastaneden gelen
60
520,020 Acil poliklinik muayenesi 21
520,021 Yeşil alan muayenesi Başka bir işlem ile birlikte puanlandırılmaz. 21
520,030 Normal poliklinik muayenesi 21
520,031 Sevki yapılan muayene 5
520,032 İcapçı nöbetinde yapılan muayene 30
520,033 Psikiyatri-Çocuk psikiyatrisi uzman hekim muayenesi Psikiyatri uzmanınca yapılan muayenelerde ilk 10 hasta için 30 puan, çocuk psikiyatrisi uzmanınca yapılan muayenelerde ilk 10 hasta için 45 puan verilir. Sonraki muayeneler için 21 puan verilir. 30
520,034 Yan dal uzman hekim muayenesi, ikinci basamak sağlık tesislerinde Yan dal uzmanınca yapılan muayenelerde ilk 20 hasta için 40 puan, sonraki muayeneler için 21 puan verilir. 40
520,035 Yan dal uzman hekim muayenesi, üçüncü basamak sağlık tesislerinde Yan dal uzmanınca yapılan muayenelerde ilk 35 hasta için 40 puan, sonraki muayeneler için 21 puan verilir. 40
520,036 Meslek hastalıkları muayenesi Sadece meslek hastalıkları hastanesinde, mesleki risk faktörlerine maruz kalan hasta için puanlandırılır 30
520,037 Kontrol muayenesi Hastayı ilk muayene eden hekimin izinli, raporlu, ameliyatta olması durumunda, hastanın aynı branştan başka bir hekim tarafından tekrar muayene edilmesi durumunda bir kez puanlandırılır. 21
520,038 Çocuk muayenesi (0-24 ay arası) Pratisyen ve uzman hekimler için puanlandırılır. 520.030 ile birlikte puanlandırılmaz. 35
520,039 Çocuk muayenesi (25 ay-6 yaş arası) Pratisyen ve uzman hekimler için puanlandırılır. 520.030 ile birlikte puanlandırılmaz. 30
520,040 Çocuk muayenesi (6 yaş üzeri) Pratisyen ve uzman hekimler için puanlandırılır. 520.030 ile birlikte puanlandırılmaz. 21
520,042 65 yaş üstü hasta muayenesi Pratisyen ve uzman hekimler için puanlandırılır. 520.030 ile birlikte puanlandırılmaz. 30
520,050 Sağlık kurulu raporu
0
520,051 Uzman hekim raporu 0
520,052 Meslek hastalıklarının tespiti için hekim görüş raporu Meslek hastalıkları hastaneleri ile kurumca sevk edilen hastalar için üniversite hastanelerinde puanlandırılır. 30
520,070 Genel anestezi altında muayene 550.090 ve 550.100 kodlu işlemler hariç, başka bir anestezi işlemi ile birlikte puanlandırılmaz. 75
520,080 Birinci basamak poliklinik muayenesi Birinci basamak sağlık kuruluşlarında puanlandırılır. 20
520,090 Birinci basamaktan sevk halinde poliklinik muayenesi 5
520,098 Doğrudan gözetimli tedavi (DGT) Tüberküloz hastalarında günde bir kez puanlandırılır. 5
^ 3. GENEL UYGULAMALAR ve GİRİŞİMLER
530,010 Anne sütü sağılması
0
530,020 Apse veya hematom drenajı, Organ ve derin yumuşak doku Başka kod altında özel olarak belirtilmemiş ise bu kod ile puanlandırılır. 60 E
530,030 Apse veya hematom drenajı, Deri ve subkutan dokular Başka kod altında özel olarak belirtilmemiş ise bu kod ile puanlandırılır. 50 E
530,050 Biyopsi, iğne 614.370, 621.330, 802.930 ile birlikte puanlandırılmaz. İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır. 45
530,060 Biyopsi, derin (cerrahi) 604.160, 607.690, 607.790, 608.140, 608.150, 608.160, 608.320, 608.780, 608.840, 608.860, 608.910, 614.350, 614.360, 614.370, 615.050, 615.210, 616.670, 618.040, 618.450, 618.590, 619.120, 619.410, 619.520, 620.050, 620.110, 620.120, 620.970, 621.320, 621.330, 621.700, 700.750, 701.280, 701.380, 701.400, 701.550, 703.480, 703.490, 704.740, 802.930 ile birlikte puanlandırılmaz. 150 D
530,070 Biyopsi, yüzeyel (deri veya derialtı) 604.160, 607.690, 607.790, 608.140, 608.150, 608.160, 608.320, 608.780, 608.840, 608.860, 608.910, 614.350, 614.360, 614.370, 615.050, 615.210, 616.670, 618.040, 618.450, 618.590, 619.120, 619.410, 619.520, 620.050, 620.110, 620.120, 620.970, 621.320, 621.330, 621.700, 700.750, 701.280, 701.380, 701.400, 701.550, 703.480, 703.490, 704.740, 802.930 ile birlikte puanlandırılmaz. 70 E
530,071 Beyin ölümü tespiti (Organ nakli için) Sadece bir kez, beyin ölümü gerçekleştiğinde, beyin ölümü tespit tutanağı imzalandığı an, Nöroloji, Kardiyoloji, Beyin Cerrahisi, Anestezi Uzmanı olmak üzere her bir hekim için puanlandırılır. 700
530,072 Kadavra donör bakımı (Organ nakli için) Dört saatte bir, hastanın bakımını üstlenen hekim için, vizit yapması halinde puanlandırılır. 250
530,073 Transplantasyon hazırlığı Ulusal Organ Nakli Bilgi Sistemine yeni kaydı yapılan veya canlı vericiden nakil yapılan hastaları, transplantasyona hazırlayan sorumlu uzman hekim için bir kez puanlandırılır. 400
530,074 Kadavradan nakil aday hazırlığı Kadavradan nakil için aday hastaların transplantasyon öncesi hazırlığını yapan sorumlu uzman hekim için puanlandırılır. 100
530,075 Transplantasyon sonrası günlük hasta takibi (günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük her hasta için) Transplantasyon sonrası hastanın bakımını üstlenen uzman hekim için ilk bir aylık sürede puanlandırılır. 510.123, 510.124, 552.001, 552.002, 552.003, 552.006, 552.007 ve 552.008 ile birlikte puanlandırılmaz. 50
530,080 Damar yolu açılması
0
530,090 Diyabetli hasta eğitimi Yılda iki kez puanlandırılır. 21
530,100 Elektrokardiyogram 12 derivasyonlu, EKG trase çekimi 0
530,110 Enteral hiperalimantasyon takibi
0
530,120 Fototerapi (4 saatlik seansı)
0
530,130 Hastanın mekanik ventilatöre bağlanması 530.800, 550.030, 608.500, 608.510 kodlu işlemlerden en az biri ile birlikte puanlandırılır. Tek başına puanlandırılmaz. 50
530,140 İntramusküler enjeksiyon
0
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   66

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

GİRİŞİmsel iŞlemler listesi iconSağlık Uygulama Tebliği’nde ve Girişimsel İşlemler listesinde olmayan ancak Üniversite Yönetim Kurulu onayı ile gelir getiren işlemlere aşağıdaki gibi puan

GİRİŞİmsel iŞlemler listesi iconAyaktan başvurularda ilave olarak faturalandirilabilecek iŞlemler listesi

GİRİŞİmsel iŞlemler listesi iconAyaktan başvurularda ilave olarak faturalandirilabilecek iŞlemler listesi (eski yeni hali karşilaştirmali liste) sağlik aktüel tarafindan hazirlanmiştir

GİRİŞİmsel iŞlemler listesi iconSheet 1: GİRİŞİmsel iŞlem yönerge liste

GİRİŞİmsel iŞlemler listesi iconTelekomla ilgili yapılacak işlemler

GİRİŞİmsel iŞlemler listesi icon1-Üye Kayıt İşlemleri (İstenilen Belgeler ve yapılacak işlemler için tıklayınız)

GİRİŞİmsel iŞlemler listesi iconB.Ü. T. F. Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Girişimsel Radyoloji Bölümünde 1 yıllık “Fellow olarak çalışmak isteyen radyoloji uzmanlarından geçmişte

GİRİŞİmsel iŞlemler listesi icon193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 73 üncü maddesinin Anayasa Mahkemesi Kararı ile iptali üzerine yapılacak işlemler

GİRİŞİmsel iŞlemler listesi iconEk-2/f listesi teşHİs kisaltmalari listesi

GİRİŞİmsel iŞlemler listesi iconİmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©mek.okuladocs.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents