Fenni mesul iNŞaat mühendisleri tarafindan iLGİLİ İdareye verilecek taahhütname örneğİ icon

Fenni mesul iNŞaat mühendisleri tarafindan iLGİLİ İdareye verilecek taahhütname örneğİ

Reklamlari:Indir 9.97 Kb.
TitleFenni mesul iNŞaat mühendisleri tarafindan iLGİLİ İdareye verilecek taahhütname örneğİ
Date conversion02.07.2013
Size9.97 Kb.
TypeDocuments
Source

YPRH-EK-10FENNİ MESUL İNŞAAT MÜHENDİSLERİ TARAFINDAN İLGİLİ İDAREYE

VERİLECEK TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ


TAAHHÜTNAME

Fenni Mesul İnşaat Mühendisi

Oda Sicil No :

Unvanı :

Adresi :

Telefonu :

Fenni Mesuliyeti Üstlenilecek İş

İl / İlçe :

İlgili İdare :

Pafta/Ada/Parsel No :

Yapı Adresi :

Yapı Sahibi :

Yapı Sahibinin Adresi :

Sözleşme Başlangıç Tarihi:

Sözleşme Bitiş Tarihi :

Yukarıdaki bilgilere sahip inşaatın denetiminde, 3194 sayılı Kanun ve ilgili tüm mevzuat hükümlerini eksiksiz uygulayacağımı, fenni mesuliyetini üstlendiğim yapıyı ruhsata ve eki projelere, standart ve şartnamelere uygun olarak denetleyeceğimi,

Bu çerçevede yapılacak denetim hizmetlerinde imza yetkisine sahip olarak çalışacağımı, fenni mesuliyet görevini ifa ederken başkaca mesleki ve inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyette bulunmayacağımı,

Üzerimde başka bir fenni mesuliyet bulunmamak koşulu ile fenni mesuliyetini üstleneceğim tek ruhsata bağlı inşaatlar müstesna olmak üzere aynı anda fenni mesul olarak denetleyeceğim toplam yapı inşaat alanının 30.000 m²'yi geçmeyeceğini ve inşaat mühendisi fenni mesul olarak görev yaptığım ilin sınırları dışında başka bir görev üstlenmeyeceğimi,

Ayrıca iş bu görevimden herhangi bir nedenle ayrılacağım zaman bildirimde bulunacağımı kabul ve taahhüt ederim. ...../..../20.....


Fenni Mesul

Adı-Soyadı

Unvanı

İmza


Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin işlemleri iptal edilecek ve bu kişiler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri gereği Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak, ayrıca 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca işlem yapılmak üzere ilgili Meslek Odasına bilgi verilecektir.

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

Fenni mesul iNŞaat mühendisleri tarafindan iLGİLİ İdareye verilecek taahhütname örneğİ iconFenni mesul elektrik mühendisleri tarafindan iLGİLİ İdareye verilecek taahhütname örneğİ

Fenni mesul iNŞaat mühendisleri tarafindan iLGİLİ İdareye verilecek taahhütname örneğİ iconFenni mesul makina mühendisleri tarafindan iLGİLİ İdareye verilecek taahhütname örneğİ

Fenni mesul iNŞaat mühendisleri tarafindan iLGİLİ İdareye verilecek taahhütname örneğİ iconFenni mesul mimarlar tarafindan iLGİLİ İdareye verilecek taahhütname örneğİ

Fenni mesul iNŞaat mühendisleri tarafindan iLGİLİ İdareye verilecek taahhütname örneğİ iconProje müellifleri tarafindan iLGİLİ İdareye verilecek taahhütname örneğİ

Fenni mesul iNŞaat mühendisleri tarafindan iLGİLİ İdareye verilecek taahhütname örneğİ iconŞantiye şefleri tarafindan iLGİLİ İdareye verilecek taahhütname örneğİ

Fenni mesul iNŞaat mühendisleri tarafindan iLGİLİ İdareye verilecek taahhütname örneğİ iconİNŞaatla iLGİLİ yardimci fen adamlarina ait taahhütname örneğİ

Fenni mesul iNŞaat mühendisleri tarafindan iLGİLİ İdareye verilecek taahhütname örneğİ iconTmmob inşaat Mühendisleri Odası Yetkin Mühendislik Kurulu

Fenni mesul iNŞaat mühendisleri tarafindan iLGİLİ İdareye verilecek taahhütname örneğİ iconYapi müteahhitlerine ait taahhütname örneğİ

Fenni mesul iNŞaat mühendisleri tarafindan iLGİLİ İdareye verilecek taahhütname örneğİ iconBilim ve Ütopya Kooperatifi, Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği ve Elektrik Mühendisleri Odası’nın birlikte oluşturduğu ve onbirincisi 2013 yılında verilecek

Fenni mesul iNŞaat mühendisleri tarafindan iLGİLİ İdareye verilecek taahhütname örneğİ iconBilim ve Ütopya Kooperatifi, Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği ve Elektrik Mühendisleri Odası’nın birlikte oluşturduğu ve onuncusu 2012 yılında verilecek

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©mek.okuladocs.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents